Việc làm Project Manager (8)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Development manager(Offshore department) BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

Development manager(Offshore department) BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Call Center Supervisor Tiếng Anh - quận 3

Call Center Supervisor Tiếng Anh - quận 3

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 18,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   18,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (Adobe, Google solution team) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (Adobe, Google solution team) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Chuyên Viên Điều Phối, Phát Triển Dự Án

Chuyên Viên Điều Phối, Phát Triển Dự Án

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển NHÂN VIÊN KINH DOANH Part-time

Tuyển NHÂN VIÊN KINH DOANH Part-time

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 32,000,000 - 81,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   32,000,000 - 81,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Quản lý Dự Án Công ty Nhật

Quản lý Dự Án Công ty Nhật

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Designer Manager ~ Urgent

Designer Manager ~ Urgent

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/01/2017
 : 28/01/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[English] - Junior IT Project Manager

[English] - Junior IT Project Manager

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất