Việc làm PLC Engineer (2)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
KỸ SƯ THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG HÓA (R&D) thu nhập 8-12 triệu/ tháng tại Long An

KỸ SƯ THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG HÓA (R&D) thu nhập 8-12 triệu/ tháng tại Long An

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỢ ĐIỆN

THỢ ĐIỆN

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 7,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất