Việc làm Phụ Tùng (6)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Việc làm Thủ kho xe và phụ tùng có kinh nghiệm, thu nhập 5-10 triệu/tháng

Việc làm Thủ kho xe và phụ tùng có kinh nghiệm, thu nhập 5-10 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý tư vấn phụ tùng máy nông nghiệp

Quản lý tư vấn phụ tùng máy nông nghiệp

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn phụ tùng máy nông nghiệp

Nhân viên tư vấn phụ tùng máy nông nghiệp

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 300 - 700 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   300 - 700 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 TUYỂN THỢ PHỤ QUẢNG CÁO - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

TUYỂN THỢ PHỤ QUẢNG CÁO - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Bán hàng Phụ Tùng

Nhân viên Bán hàng Phụ Tùng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng phụ tùng ô tô

Nhân viên bán hàng phụ tùng ô tô

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm