Việc làm Phó Phòng (9)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
HR Supervisor (Japanese and English) _ Phó Phòng Nhân sự (Tiếng Nhật và Tiếng Anh)

HR Supervisor (Japanese and English) _ Phó Phòng Nhân sự (Tiếng Nhật và Tiếng Anh)

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Phòng Chất Lượng biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh- Đồng Nai

Phó Phòng Chất Lượng biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh- Đồng Nai

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Viên Kinh Doanh.

Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Viên Kinh Doanh.

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó phòng nghiên cứu và phát triển ~ Bình Dương

Phó phòng nghiên cứu và phát triển ~ Bình Dương

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/03/2017
 : 16/03/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Phó Phòng Kinh Doanh

Phó Phòng Kinh Doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Phòng Kế Toán tại Cty XD và Thương Mại VN

Phó Phòng Kế Toán tại Cty XD và Thương Mại VN

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2016
 : 31/07/2016
 Lương 7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng

Phó phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 8,000,000 - 100,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 100,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó phòng kế toán

Phó phòng kế toán

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/04/2017
 : 24/04/2017
 Lương 7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm