Việc làm Phó Phòng (13)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Phó phòng Kinh doanh THU NHẬP CAO 10-15 TRIỆU/ THÁNG

Phó phòng Kinh doanh THU NHẬP CAO 10-15 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển phó phòng hành chính nhân sự thu nhập 12-15 triệu/ tháng tại TPHCM

Tuyển phó phòng hành chính nhân sự thu nhập 12-15 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Phòng Cơ Điện thu nhập cao 12-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Phó Phòng Cơ Điện thu nhập cao 12-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/10/2017
 : 14/10/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH  THU NHẬP CAO LÀM VIỆC TẠI TPHCM, HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH THU NHẬP CAO LÀM VIỆC TẠI TPHCM, HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 100,000,000 - 200,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   100,000,000 - 200,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
HR Supervisor (Japanese and English) _ Phó Phòng Nhân sự (Tiếng Nhật và Tiếng Anh)

HR Supervisor (Japanese and English) _ Phó Phòng Nhân sự (Tiếng Nhật và Tiếng Anh)

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Phòng Chất Lượng biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh- Đồng Nai

Phó Phòng Chất Lượng biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh- Đồng Nai

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Viên Kinh Doanh.

Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Viên Kinh Doanh.

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó phòng nghiên cứu và phát triển ~ Bình Dương

Phó phòng nghiên cứu và phát triển ~ Bình Dương

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/03/2017
 : 16/03/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Phó Phòng Kinh Doanh

Phó Phòng Kinh Doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất