Việc làm Phó Giám đốc (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Phó giám đốc kinh doanh miền Trung
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Giám đốc Quản lý dự án

Phó Giám đốc Quản lý dự án

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2016
 : 25/03/2016
 Lương 1 - 1 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1 - 1 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm