Việc làm Phó Giám đốc (2)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Phó giám đốc kinh doanh miền Trung
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Giám đốc Quản lý dự án

Phó Giám đốc Quản lý dự án

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2016
 : 25/03/2016
 Lương 1 - 1 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1 - 1 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất