Việc làm Phó Giám đốc (6)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Phó Giám Đốc Công Ty Xây Dựng có kinh nghiệm lương 10-20tr làm việc tại Bình Dương

Tuyển Phó Giám Đốc Công Ty Xây Dựng có kinh nghiệm lương 10-20tr làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM

TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Phó Giám Đốc Công Ty Xây Dựng có kinh nghiệm lương 10-20tr

Tuyển Phó Giám Đốc Công Ty Xây Dựng có kinh nghiệm lương 10-20tr

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Phó giám đốc kinh doanh miền Trung
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Giám đốc Quản lý dự án

Phó Giám đốc Quản lý dự án

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2016
 : 25/03/2016
 Lương 1 - 1 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1 - 1 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất