Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Phó Giám đốc (12)

Việc làm thêm tại nhà, công việc lương hấp dẫn 7-9tr/th với 2-3h/ng

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH thu nhập cao 15-18tr/ tháng

 Lương:  15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Phó Tổng Giám Đốc thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Lâm Đồng

 Lương:  60,000,000 - 80,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Tuyển Phó Tổng Giám Đốc có kinh nghiệm, thu nhập 10-12 triệu làm việc tại LÂM ĐỒNG

 Lương:  100,000,000 - 120,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC , lương từ 10-20 triệu

 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG THU NHẬP 10-20TR / THÁNG

 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Tuyển Phó Giám Đốc Công Ty Xây Dựng có kinh nghiệm lương 10-20tr làm việc tại Bình Dương

 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM

 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Tuyển Phó Giám Đốc Công Ty Xây Dựng có kinh nghiệm lương 10-20tr

 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

 Lương:  18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ