Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Phân Phối Ngành Hàng (4)

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Gia An

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối Có Kinh Nghiệm

 Lương:  5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Nhân viên Kinh doanh ( Phân phối / Dự án / phát triển thị trường)

 Lương:  7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng