Việc làm Phân Phối Ngành Hàng (4)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Kinh doanh ( Phân phối / Dự án / phát triển thị trường)

Nhân viên Kinh doanh ( Phân phối / Dự án / phát triển thị trường)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/12/2017
 : 26/12/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối Có Kinh Nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/08/2017
 : 16/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Gia An

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Gia An

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm