Việc làm Nước Ngoài (18)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Assistant Digital Marketing Manager thu nhập 25-50tr/ tháng làm việc tại Nước Ngoài

Assistant Digital Marketing Manager thu nhập 25-50tr/ tháng làm việc tại Nước Ngoài

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 25,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   25,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Asst. Casino Operations Manager thu nhập 25-50tr/ tháng làm việc tại Nước Ngoài

Asst. Casino Operations Manager thu nhập 25-50tr/ tháng làm việc tại Nước Ngoài

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/01/2018
 : 24/01/2018
 Lương 25,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   25,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
MARKETING MANAGER thu nhập 25-50tr/ thánng làm việc tại Nước Ngoài

MARKETING MANAGER thu nhập 25-50tr/ thánng làm việc tại Nước Ngoài

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/01/2018
 : 24/01/2018
 Lương 25,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   25,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chăm sóc khách hàng ở Philippin THU NHẬP CAO 20-30TR/ THÁNG

Nhân Viên Chăm sóc khách hàng ở Philippin THU NHẬP CAO 20-30TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Việc làm xuất khẩu lao động tại ĐÀI LOAN, lương từ 15-20 triệu

Việc làm xuất khẩu lao động tại ĐÀI LOAN, lương từ 15-20 triệu

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên làm việc tại Nhật Bản thu nhập cao 1800-2000 USD

Nhân viên làm việc tại Nhật Bản thu nhập cao 1800-2000 USD

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 1,800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LƯƠNG CAO 15-20TR

TUYỂN GẤP LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LƯƠNG CAO 15-20TR

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/11/2017
 : 21/11/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chăm sóc khách hàng Fulltime THU NHẬP 6-8 TRIỆU/ THÁNG

Nhân viên chăm sóc khách hàng Fulltime THU NHẬP 6-8 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP PHIÊN DỊCH, THÔNG DỊCH VIÊN - LÀM VIỆC Ở OSAKA, NHẬT BẢN

TUYỂN GẤP PHIÊN DỊCH, THÔNG DỊCH VIÊN - LÀM VIỆC Ở OSAKA, NHẬT BẢN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/08/2017
 : 22/08/2017
 Lương 38,000,000 - 41,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   38,000,000 - 41,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm