Việc làm (10755)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân  viên online làm việc part-time tại nhà 2-3h/ng, lương 5-7tr/th không cần kinh nghiệm

Tuyển nhân viên online làm việc part-time tại nhà 2-3h/ng, lương 5-7tr/th không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/05/2018
 : 16/05/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên Kiến trúc sư (Kỹ sư xây dựng)

Nhân viên Kiến trúc sư (Kỹ sư xây dựng)

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên đăng tin

Tuyển nhân viên đăng tin

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2018
 : 31/05/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên IT NỮ

Nhân viên IT NỮ

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên bán thuốc

nhân viên bán thuốc

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên bán thuốc

nhân viên bán thuốc

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công nhân may Công nghiệp

Công nhân may Công nghiệp

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/03/2018
 : 09/03/2018
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển 12 nhân viên lao động phổ thông lương 5đến 9triệu uy tín 2đến 3giờ làm việc

Tuyển 12 nhân viên lao động phổ thông lương 5đến 9triệu uy tín 2đến 3giờ làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/05/2018
 : 17/05/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Thợ lắp đặt nội thất rèm cửa

Thợ lắp đặt nội thất rèm cửa

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2018
 : 28/12/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Sales Tư Vấn Khóa Học

Nhân viên Sales Tư Vấn Khóa Học

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/03/2018
 : 10/03/2018
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm