Việc làm Nhật Bản (29)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CẦU NỐI- BrSE  tại công ty Nhật Bản(Up to 3000$)

TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CẦU NỐI- BrSE tại công ty Nhật Bản(Up to 3000$)

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 1,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Công Ty Nhật

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Công Ty Nhật

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư phần mềm nhúng làm việc tại Nhật Bản

Kỹ sư phần mềm nhúng làm việc tại Nhật Bản

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 2,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG  BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI LONG AN

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI LONG AN

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân viên Quản lý mảng Truyền thông giới thiệu văn hóa Nhật

Nhân viên Quản lý mảng Truyền thông giới thiệu văn hóa Nhật

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Trợ lý kinh doanh Nhà Hàng Nhật

Trợ lý kinh doanh Nhà Hàng Nhật

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 600 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên chăm sóc Khách hàng lĩnh vực Khách sạn

Nhân viên chăm sóc Khách hàng lĩnh vực Khách sạn

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/04/2017
 : 21/04/2017
 Lương 1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh Tiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/03/2017
 : 17/03/2017
 Lương 1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
[Service] - Nhân viên buồng phòng - Hoàng Bình

[Service] - Nhân viên buồng phòng - Hoàng Bình

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 3 - 4 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3 - 4 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm