Việc làm Nhân Viên Dự án (4)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên kinh danh có lương cứng không cần kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh danh có lương cứng không cần kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TUYỂN THỰC TẬP TESTER LÀM DỰ NƯỚC NGOÀI

TUYỂN THỰC TẬP TESTER LÀM DỰ NƯỚC NGOÀI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc

Kỹ Sư Quản Lý Dự Án - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALE BẤT ĐỘNG SẢN - Không Cần Đi Thị Trường

TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALE BẤT ĐỘNG SẢN - Không Cần Đi Thị Trường

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất