Việc làm Nhân Sự (142)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Hr Internship - Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Nhân Sự ( có lương )thu nhập 1,5-2 triệu/ tháng

Hr Internship - Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Nhân Sự ( có lương )thu nhập 1,5-2 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 1,500,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,500,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kế toán văn phòng thu nhập cao 4-6 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển kế toán văn phòng thu nhập cao 4-6 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển thực tập sinh Nhân sự thu nhập 1- 5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển thực tập sinh Nhân sự thu nhập 1- 5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 100,000 - 500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   100,000 - 500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên telesale thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên telesale thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nam lơ xe giao bánh kẹo siêu thị thu nhập cao 14-15 triệu/ tháng

Tuyển nam lơ xe giao bánh kẹo siêu thị thu nhập cao 14-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY NHẬT - ĐỒNG NAI

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY NHẬT - ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 30,000,000 - 32,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   30,000,000 - 32,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên cung ứng lao động thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên cung ứng lao động thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng Kinh doanh thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng Kinh doanh thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thực tập sinh Nhân sự, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc tại TPHCM

Thực tập sinh Nhân sự, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 0 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   0 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm