Việc làm Nhân Sự (142)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Làm Việc Tại TP.HCM

Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Làm Việc Tại TP.HCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng tại Quận 1, TPHCM

Nhân Viên Văn Phòng tại Quận 1, TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/04/2017
 : 15/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên Hành chánh - Nhân sự - Quận 3

Nhân viên Hành chánh - Nhân sự - Quận 3

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/04/2017
 : 20/04/2017
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lí nhân sự và tuyển dụng

Quản lí nhân sự và tuyển dụng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn chiến lược tại Cầu Giấy

Nhân viên tư vấn chiến lược tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TẠI HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
ACCOUNT EXECUTIVE tại Phú Nhuận

ACCOUNT EXECUTIVE tại Phú Nhuận

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2017
 : 30/03/2017
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Human Resources Manager (Base in HCMC and Khanh Hoa Province)

Human Resources Manager (Base in HCMC and Khanh Hoa Province)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG TẠI GÒ VẤP

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG TẠI GÒ VẤP

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/03/2017
 : 27/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất