Việc làm (10755)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng tại chỗ thu nhập 2-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng tại chỗ thu nhập 2-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 2,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Tuyển 3 Nam coi xe Thời vụ tại Thủ Đức- Lãnh lương tuần

Tuyển 3 Nam coi xe Thời vụ tại Thủ Đức- Lãnh lương tuần

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cửa hàng bán hàng cần bổ sung 3 vị trí còn trống thu nhập 2.5 - 6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Cửa hàng bán hàng cần bổ sung 3 vị trí còn trống thu nhập 2.5 - 6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cửa hàng Như Thủy cần gấp 8 vị trí bán hàng tại chỗ thu nhập 4.5 - 6tr/ tháng

Cửa hàng Như Thủy cần gấp 8 vị trí bán hàng tại chỗ thu nhập 4.5 - 6tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/03/2018
 : 14/03/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN 20 NAM/NỮ BẢO VỆ THỜI VỤ HOẶC LÂU DÀI- BAO ĂN Ở

TUYỂN 20 NAM/NỮ BẢO VỆ THỜI VỤ HOẶC LÂU DÀI- BAO ĂN Ở

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng tại chỗ thu nhập .3-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng tại chỗ thu nhập .3-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/03/2018
 : 14/03/2018
 Lương 2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu nhập 2.2- 5.5tr/tháng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu nhập 2.2- 5.5tr/tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/03/2018
 : 19/03/2018
 Lương 2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bán hàng thu nhâp 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên bán hàng thu nhâp 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Lao động phổ thông thu nhập 3- 4.5tr/ tháng làm việc tại

Lao động phổ thông thu nhập 3- 4.5tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 3,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NAM PHỤ KHO VÀ PHỤ XE SIÊU THỊ THU NHẬP CAO 14-16TR/ THÁNG

TUYỂN NAM PHỤ KHO VÀ PHỤ XE SIÊU THỊ THU NHẬP CAO 14-16TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/04/2018
 : 09/04/2018
 Lương 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm