Việc làm Nhân Sự (142)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ Lý Phòng Kinh Doanh Lương Cứng + Doanh Số Phòng

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh Lương Cứng + Doanh Số Phòng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Phòng Nhân Sự Phụ Trách Tuyển Dụng

Chuyên Viên Phòng Nhân Sự Phụ Trách Tuyển Dụng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG ( Có Kinh Nghiệm)

TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG ( Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/06/2017
 : 11/06/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Cho Công Ty

Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Cho Công Ty

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân Viên Hành chính & Nhân sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Hành chính & Nhân sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Nhân Sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Nhân Sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất