Việc làm Nhân Sự (161)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng ban thanh tra giám sát, yêu cầu có kinh nghiệm, làm việc tại Vĩnh Phúc

Trưởng ban thanh tra giám sát, yêu cầu có kinh nghiệm, làm việc tại Vĩnh Phúc

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ THU NHẬP 10-15 TRIỆU/THÁNG, LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ THU NHẬP 10-15 TRIỆU/THÁNG, LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nam Telesale nhân sự thu nhập 4-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nam Telesale nhân sự thu nhập 4-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THU NHẬP 15-20 TRIỆU/THÁNG, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THU NHẬP 15-20 TRIỆU/THÁNG, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thực Tập Sinh - P.Tuyển Dụng - Nhân Sự, được đào tạo qui trình tuyển dụng chuẩn, làm việc tại Hà Nội

Thực Tập Sinh - P.Tuyển Dụng - Nhân Sự, được đào tạo qui trình tuyển dụng chuẩn, làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 1 - 3 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1 - 3 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc lương cao, làm việc tại Vĩnh Phúc

Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc lương cao, làm việc tại Vĩnh Phúc

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 3,500 - 4,500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500 - 4,500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc Lương 4500-6000 USD/THÁNG làm việc tại Thái Bình

Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc Lương 4500-6000 USD/THÁNG làm việc tại Thái Bình

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,500 - 6,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500 - 6,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Hành chính Nhân sự lương 5-6 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên Hành chính Nhân sự lương 5-6 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân viên hành chính nhân sự có kinh nghiệm tại Hà Nội

Tuyển Nhân viên hành chính nhân sự có kinh nghiệm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Nhân Viên, Chuyên Viên Nhân Sự có kinh nghiệm tại Hà Nội

Tuyển dụng Nhân Viên, Chuyên Viên Nhân Sự có kinh nghiệm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/07/2017
 : 29/07/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất