Việc làm Nhân Sự (260)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Tuyển Dụng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tuyển Dụng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên nhân sự thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên nhân sự thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2017
 : 21/12/2017
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ THU NHẬP CAO 10-15TR/ THÁNG

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ THU NHẬP CAO 10-15TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2017
 : 21/12/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 7-10tr/ tháng tại TPHCM được đào tạo nghiệp vụ

Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 7-10tr/ tháng tại TPHCM được đào tạo nghiệp vụ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Hành chính nhân sự thu nhập 5-7tr/ tháng tại TPHCM

Nhân viên Hành chính nhân sự thu nhập 5-7tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/12/2017
 : 14/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 5.5- 6tr/tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 5.5- 6tr/tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/01/2018
 : 15/01/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Nhân sự tiếng Nhật

Nhân viên Nhân sự tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/12/2017
 : 10/12/2017
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thực Tập Nhân Sự Tại HCM thu nhập 1-3tr/ tháng tại TPHCM

Thực Tập Nhân Sự Tại HCM thu nhập 1-3tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/12/2017
 : 06/12/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm dành cho người cao tuổi quận bình thạnh lương 11-12tr, có thưởng khi đi làm

Việc làm dành cho người cao tuổi quận bình thạnh lương 11-12tr, có thưởng khi đi làm

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất