Việc làm Nhân Sự (142)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên hành chánh nhân sự

Nhân viên hành chánh nhân sự

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/02/2017
 : 03/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/12/2016
 : 25/12/2016
 Lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Đốc Nhân Sự Tiếng Nhật

Giám Đốc Nhân Sự Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2017
 : 30/01/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Admin Manager

Admin Manager

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/03/2017
 : 28/03/2017
 Lương 1,900 - 1,900 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,900 - 1,900 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ Lý Nhân Sự Tiếng Nhật

Trợ Lý Nhân Sự Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2017
 : 30/01/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH _ VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH _ VĂN PHÒNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2017
 : 15/02/2017
 Lương 6,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng ~ Công Ty Nhật Bản

Nhân viên văn phòng ~ Công Ty Nhật Bản

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2017
 : 30/03/2017
 Lương 300 - 500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   300 - 500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Admin Assistant

Admin Assistant

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/04/2017
 : 24/04/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất