Việc làm Nhân Sự (201)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Giảng Viên

Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Giảng Viên

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/07/2017
 : 10/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG ANH/NHẬT- QUẬN 8

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG ANH/NHẬT- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Nhân Sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Nhân Sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng Nhân Sự Có Ít Nhất 3 Năm Kinh Nghiệm

Trưởng Phòng Nhân Sự Có Ít Nhất 3 Năm Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI TRƯỜNG HỌC

NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI TRƯỜNG HỌC

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI BỘ PHẬN ÉP NHỰA

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI BỘ PHẬN ÉP NHỰA

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
THỰC TẬP HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ (Hà Nội)

THỰC TẬP HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ (Hà Nội)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500,000 - 1,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500,000 - 1,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất