Việc làm Nhân Sự (201)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ  LƯƠNG 5-8 TRIỆU

TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ LƯƠNG 5-8 TRIỆU

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên nhân sự lương từ 5-7 triệu,không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Tuyển nhân viên nhân sự lương từ 5-7 triệu,không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN, KHÔNG YÊU CẦU HỌC VẤN,KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN, KHÔNG YÊU CẦU HỌC VẤN,KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Nhân viên hành chính văn phòng không yêu cầu kinh nghiệm tại nhiều khu vực

Tuyển dụng Nhân viên hành chính văn phòng không yêu cầu kinh nghiệm tại nhiều khu vực

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên hành chính văn phòng lương cao từ 7-8 triệu

Nhân viên hành chính văn phòng lương cao từ 7-8 triệu

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển dụng Nam Telesale nhân sự không yêu cầu kinh nghiệm tại công ty Đông Dương

Tuyển dụng Nam Telesale nhân sự không yêu cầu kinh nghiệm tại công ty Đông Dương

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính nhân sự cho công ty Hoa Kỳ

Tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính nhân sự cho công ty Hoa Kỳ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng vị trí Telesales không cần kinh nghiệm tại Hà Nội

Tuyển dụng vị trí Telesales không cần kinh nghiệm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Lý Nhân Sự, Lương cao từ 10-12 triệu, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm

Quản Lý Nhân Sự, Lương cao từ 10-12 triệu, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất