Việc làm Nhân Sự (142)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên văn phòng nhân sự tại Quận Ngồ Quyền

Nhân viên văn phòng nhân sự tại Quận Ngồ Quyền

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên nhân sự tại Quận Cầu Giấy

Nhân viên nhân sự tại Quận Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên Chế độ chính sách nhân sự tại Cầu Giấy

Chuyên viên Chế độ chính sách nhân sự tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ lý tuyển dụng tại Manulife

Trợ lý tuyển dụng tại Manulife

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/02/2017
 : 17/02/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/06/2017
 : 01/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng bộ phận Tuyển dụng HCM

Trưởng bộ phận Tuyển dụng HCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên nhân sự tiền lương - Phúc lợi

Nhân viên nhân sự tiền lương - Phúc lợi

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/03/2017
 : 09/03/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên hành chính văn phòng nhân sự tại Quận 12

Nhân viên hành chính văn phòng nhân sự tại Quận 12

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/03/2017
 : 27/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Hành Chính Nhân Sự và Chấm công

Nhân viên Hành Chính Nhân Sự và Chấm công

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/04/2017
 : 26/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/04/2017
 : 27/04/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất