Việc làm Ngành Gỗ (11)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Thợ mộc chuyên về gỗ công nghiệp có kinh nghiệm

Tuyển Thợ mộc chuyên về gỗ công nghiệp có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thợ sơn gỗ P.U, gỗ công nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển Thợ sơn gỗ P.U, gỗ công nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ mộc bậc cao chuyên gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên không yêu cầu kinh nghiệm

Thợ mộc bậc cao chuyên gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp tại Hà Nội lương hấp dẫn

Tuyển dụng Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp tại Hà Nội lương hấp dẫn

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Thợ sơn gỗ tại Hà Nội không cần kinh nghiệm lương cao từ 8-10 triệu

Tuyển dụng Thợ sơn gỗ tại Hà Nội không cần kinh nghiệm lương cao từ 8-10 triệu

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỢ SƠN GỖ PU LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

THỢ SƠN GỖ PU LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỢ GỖ TAY NGHÊ CAO CÓ KINH NGHIỆM

THỢ GỖ TAY NGHÊ CAO CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thợ Sơn Gỗ Có Tay Nghề - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm

Tuyển Thợ Sơn Gỗ Có Tay Nghề - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ Mộc Bậc Cao Có Tay Nghề - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

Thợ Mộc Bậc Cao Có Tay Nghề - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nội Thất HT Cần Tuyển Thợ Mộc - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Nội Thất HT Cần Tuyển Thợ Mộc - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất