Việc làm Ngành Gỗ (4)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
THỢ SƠN GỖ PU LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

THỢ SƠN GỖ PU LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỢ GỖ TAY NGHÊ CAO CÓ KINH NGHIỆM

THỢ GỖ TAY NGHÊ CAO CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nội Thất HT Cần Tuyển Thợ Mộc - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Nội Thất HT Cần Tuyển Thợ Mộc - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lao động Phổ thông - Chà Nhám Gỗ

Lao động Phổ thông - Chà Nhám Gỗ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất