Việc làm Lương Cao (1331)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên hanh chính văn phòng thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Tuyển nhân viên hanh chính văn phòng thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THU NHẬP 6-15 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THU NHẬP 6-15 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN thu nhập 5-7 triệu/ tháng

NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN thu nhập 5-7 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ máy thu nhập 6 triệu/ tháng làm việc tại Bình Thuận

Thợ máy thu nhập 6 triệu/ tháng làm việc tại Bình Thuận

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

Kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/10/2017
 : 29/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đồng An

Nhân viên xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đồng An

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Tuyển Thợ Sơn thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Cần Tuyển Thợ Sơn thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/10/2017
 : 23/10/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh Thành

Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh Thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Telesale (mới) thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Telesale (mới) thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất