Việc làm Lương Cao (855)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kỹ thuật cầu đường thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kỹ thuật cầu đường thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch thu nhập 7-10t triệu/ tháng

Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch thu nhập 7-10t triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên cây xanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên cây xanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng thu nhập 7-8 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng thu nhập 7-8 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bảo trì  điện thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên bảo trì điện thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên  thợ cơ khí,phụ cơ khí thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc ĐÀ NẴNG

Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thợ điện lạnh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên thợ điện lạnh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên lái xe đầu kéo thu nhập cao 8-12 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên lái xe đầu kéo thu nhập cao 8-12 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tạp vụ thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên tạp vụ thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên công nghệ thông tin thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên công nghệ thông tin thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất