Việc làm Lương Cao (1496)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên marketing thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Lâm Đồng

Tuyển nhân viên marketing thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Lâm Đồng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tổng Giám Đốc thu nhập cao 10-20tr/ tháng làm việc tại Lâm Đồng

Tổng Giám Đốc thu nhập cao 10-20tr/ tháng làm việc tại Lâm Đồng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 100,000,000 - 120,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   100,000,000 - 120,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Tổng Giám Đốc thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Lâm Đồng

Phó Tổng Giám Đốc thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Lâm Đồng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 60,000,000 - 80,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   60,000,000 - 80,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ lý Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thu nhập cao 20-30tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Trợ lý Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thu nhập cao 20-30tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KĨ SƯ KẾT CẤU công trình dân dụng thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

KĨ SƯ KẾT CẤU công trình dân dụng thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/01/2018
 : 11/01/2018
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chăm sóc khách hàng ở Philippin THU NHẬP CAO 20-30TR/ THÁNG

Nhân Viên Chăm sóc khách hàng ở Philippin THU NHẬP CAO 20-30TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
CHỈ HUY KHU VỰC TẠI HỒ CHÍ MÍNH thu nhập cao 8-12tr/ tháng

CHỈ HUY KHU VỰC TẠI HỒ CHÍ MÍNH thu nhập cao 8-12tr/ tháng

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên sale tour du lịch thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Thanh Hóa

Nhân viên sale tour du lịch thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Thanh Hóa

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
02/02/2018
 : 02/02/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 3-7tr/ tháng làm việc tại

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 3-7tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trung tâm giới thiệu việc làm quận 1

Trung tâm giới thiệu việc làm quận 1

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất