Việc làm (10755)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI CHỖ - LÀM VIỆC NGAY

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI CHỖ - LÀM VIỆC NGAY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 2,200,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG, LÀM VIỆC TẠI CHỖ

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG, LÀM VIỆC TẠI CHỖ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 3,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CHỖ

NHÂN VIÊN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CHỖ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 2,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên chỉnh sửa ảnh (photoshop) không cần kinh nghiệm, đi làm ngay

Tuyển nhân viên chỉnh sửa ảnh (photoshop) không cần kinh nghiệm, đi làm ngay

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/03/2018
 : 04/03/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CẦN 3 QUẢN LÝ BÁN HÀNG, ƯU TIÊN LÀM VIỆC LÂU DÀI

CẦN 3 QUẢN LÝ BÁN HÀNG, ƯU TIÊN LÀM VIỆC LÂU DÀI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY – LÀM VIỆC NGAY

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY – LÀM VIỆC NGAY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cửa hàng bán hàng  cần bổ sung 3 vị trí còn trống

Cửa hàng bán hàng cần bổ sung 3 vị trí còn trống

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng  tại chỗ

Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng tại chỗ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 2,200,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Hỗ trợ văn phòng- chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ văn phòng- chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm