Việc làm Lương Cao (901)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
CỘNG TÁC VIÊN SALE DU LỊCH DU HỌC THU NHẬP 2-2,5 TRIỆU/ THÁNG

CỘNG TÁC VIÊN SALE DU LỊCH DU HỌC THU NHẬP 2-2,5 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 2,000,000 - 2,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 2,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lao động phổ thông làm việc tại các công trình TPHCM

Lao động phổ thông làm việc tại các công trình TPHCM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lao động phổ thông thu nhập 4,5- 8 triệu/ tháng làm việc tại Quận Bình Thạnh

Lao động phổ thông thu nhập 4,5- 8 triệu/ tháng làm việc tại Quận Bình Thạnh

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập cao làm việc tại Quận Bình Thạnh

Nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập cao làm việc tại Quận Bình Thạnh

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nam Lái,Phụ xe tải Tại Hà Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Sơn La

Tuyển Nam Lái,Phụ xe tải Tại Hà Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Sơn La

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên kỹ thuật thi công quảng cáo thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật thi công quảng cáo thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Thanh Hóa

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng trẻ em thu nhập 4-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên bán hàng trẻ em thu nhập 4-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Thanh Hóa

Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Thanh Hóa

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại THANH HÓA

Nhân Viên Thiết Kế thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại THANH HÓA

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh máy bộ đàm - camera giám sát thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

Tuyển nhân viên kinh doanh máy bộ đàm - camera giám sát thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm