Việc làm (10755)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Quản đốc sửa chữa chung

Quản đốc sửa chữa chung

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
30/04/2018
 : 30/04/2018
 Lương 3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản đốc Đồng Sơn

Quản đốc Đồng Sơn

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
30/04/2018
 : 30/04/2018
 Lương 3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm tại nhà lương nhận theo tuần lương 5đến 9triệu 2đến 3tiếng uy tín

Việc làm tại nhà lương nhận theo tuần lương 5đến 9triệu 2đến 3tiếng uy tín

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/05/2018
 : 19/05/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Công ty cần tuyển12 nhân viên làm 0nline parttime lương 5-9tr/tháng uy tín nhận lương theo tuần

Công ty cần tuyển12 nhân viên làm 0nline parttime lương 5-9tr/tháng uy tín nhận lương theo tuần

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/05/2018
 : 12/05/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 2,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – CSKH TẠI CÔNG TY

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – CSKH TẠI CÔNG TY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV TƯ VẤN BÁN HÀNG VÀ CSKH TẠI CÔNG TY

NV TƯ VẤN BÁN HÀNG VÀ CSKH TẠI CÔNG TY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV BÁN HÀNG, TƯ VẤN KD YẾN SÀO TẠI CÔNG TY- TUYỂN NHANH

NV BÁN HÀNG, TƯ VẤN KD YẾN SÀO TẠI CÔNG TY- TUYỂN NHANH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 3,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (KHÔNG CẦN NGOẠI HÌNH) THU NHẬP 4,5 TRIỆU/ THÁNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (KHÔNG CẦN NGOẠI HÌNH) THU NHẬP 4,5 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm