Việc làm Lương Cao (1496)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NAM thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NAM thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát bán hàng tại TNG POWER thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Giám sát bán hàng tại TNG POWER thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám đốc miền thu nhập cao 20-30 tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Giám đốc miền thu nhập cao 20-30 tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp 60 nam LĐPT giao hàng tết thu nhập cao 14tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

Tuyển gấp 60 nam LĐPT giao hàng tết thu nhập cao 14tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Front - End JavaScript/ Angular thu nhập 1300-1400 USD làm tại TPHCM

Front - End JavaScript/ Angular thu nhập 1300-1400 USD làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 1,300 - 1,400 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,300 - 1,400 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Senior Xamarin Mobile Developer Thu nhập 1300 - 1400 USD

Senior Xamarin Mobile Developer Thu nhập 1300 - 1400 USD

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 1,300 - 1,400 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,300 - 1,400 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Marketing thu nhập cao 7-10tr/ tháng tại TPHCM

Nhân viên Marketing thu nhập cao 7-10tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công nhân đóng gói thành phẩm thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Nam Định

Công nhân đóng gói thành phẩm thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Nam Định

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG_VINMART PLUS thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG_VINMART PLUS thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/01/2018
 : 26/01/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất