Việc làm Lương Cao (1319)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chuyên viên Triển khai Phần mềm kế toán thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

Chuyên viên Triển khai Phần mềm kế toán thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng tổng hợp thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên văn phòng tổng hợp thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ sơn,phụ sơn xe ô tô thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Thợ sơn,phụ sơn xe ô tô thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên thiết kế thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng QA-QC (làm tại Khu CNC TP.HCM) thu nhập cao 20-30 triệu/ tháng

Trưởng Phòng QA-QC (làm tại Khu CNC TP.HCM) thu nhập cao 20-30 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng hành chính nhân sự thu nhập 8-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Trưởng phòng hành chính nhân sự thu nhập 8-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN WEBFORM LÀM VIỆC TẠI TPHCM, HÀ NỘI

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN WEBFORM LÀM VIỆC TẠI TPHCM, HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM LÀM VIỆC TẠI TPHCM, HÀ NỘI

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM LÀM VIỆC TẠI TPHCM, HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển phó phòng hành chính nhân sự thu nhập 12-15 triệu/ tháng tại TPHCM

Tuyển phó phòng hành chính nhân sự thu nhập 12-15 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN BẢO VỆ NGÂN HÀNG KHU VỰC HCM THÁNG 10.2017

TUYỂN BẢO VỆ NGÂN HÀNG KHU VỰC HCM THÁNG 10.2017

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 4,463,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,463,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất