Việc làm (11384)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên bán hàng nghệ an - yêu cầu nam - không kinh nghiệm làm việc

Tuyển nhân viên bán hàng nghệ an - yêu cầu nam - không kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát bán hàng hãng sơn Oliver thu nhập 7-10tr/ tháng tại nhiều tỉnh

Giám sát bán hàng hãng sơn Oliver thu nhập 7-10tr/ tháng tại nhiều tỉnh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/04/2018
 : 01/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Quản lý dự án thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM có kinh nghiệm 1-5 năm ưu tiên

Quản lý dự án thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM có kinh nghiệm 1-5 năm ưu tiên

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế nội thất & Sales thu hập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên thiết kế nội thất & Sales thu hập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2018
 : 15/06/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Làm việc part time 2-3h/ng, thu nhập ổn định 7-9tr/tháng uy tín

Làm việc part time 2-3h/ng, thu nhập ổn định 7-9tr/tháng uy tín

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên Nhân Sự thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Nhân Sự thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/04/2018
 : 01/04/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Purchasing Manager thu nhập cao 20-30tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Purchasing Manager thu nhập cao 20-30tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Lý Sản Xuất thu nhập cao 18-22tr/ tháng làm tại Long An

Quản Lý Sản Xuất thu nhập cao 18-22tr/ tháng làm tại Long An

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
02/04/2018
 : 02/04/2018
 Lương 18,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   18,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KẾ TOÁN TRƯỞNG THU NHẬP CAO 20-25TR/ THÁNG LÀM TẠI LONG AN

KẾ TOÁN TRƯỞNG THU NHẬP CAO 20-25TR/ THÁNG LÀM TẠI LONG AN

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
08/04/2018
 : 08/04/2018
 Lương 20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển Tạp vụ làm việc tại TPHCM toàn thời gian cố định thu nhập 4-4.5tr/ tháng

Tuyển Tạp vụ làm việc tại TPHCM toàn thời gian cố định thu nhập 4-4.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/04/2018
 : 03/04/2018
 Lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất