ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Lao động Phổ Thông (1248)

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Tuyển gấp lái xe tải cho công ty và phụ xe đi giao hàng Nhận bằng mới

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ