ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Lái Xe (492)

Gấp vị trí lái xe tải nhẹ , Theo xe giao nhận hàng lương tuần siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhận 60 lái xe tải , Theo xe giao nhận hàng thời vụ lương cao siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Gấp 58 Lái xe tải nhẹ ,theo xe giao nhận hàng thơi vụ thị CoopMar

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

siêu thị Big C Nhận 72 Nam đóng gói sắp xếp thùng sữa bánh kẹo lương hỗ trợ 500k/ngày

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Gấp vị trí xếp dỡ hàng hóa bánh kẹo thùng sữa hàng bánh kẹo thời vụ siêu thị Big C

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

siêu thị Big C 60 Nam tại kho đóng gói sắp xếp thùng sữa hàng tạp hóa bánh kẹo nhận thời vụ

 Lương:  11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Gấp 48 xếp hàng hóa bánh kẹo hàng tạp hóa lương 600k/ngày siêu thị Big

 Lương:  11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

60 nam đóng gói sắp xếp thùng sữa hàng bánh kẹo lương ngày siêu thị Big C

 Lương:  11,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

siêu thị Big C Nhận 62 Nam đóng gói sắp xếp thùng sữa bánh kẹo lương hỗ trợ 500k/ngày

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhận Nam xếp dỡ hàng hóa bánh kẹo thùng sữa hàng bánh kẹo thời vụ siêu thị Big C

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ