ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Lái Xe (486)

100 Nhân viên đóng gói xếp dỡ hàng hóa bánh kẹo thùng sữa hàng hóa bánh kẹo siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Siêu thị CoopMart Nhận 46 lđpt sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo 500k ngày nhận thời vụ

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Nhận 40 Nam đóng gói thùng sữa hàng bánh kẹo lương ngày siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên đóng gói xếp đỡ hàng hóa tại kho lương ngày siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Nhận Nam đóng gói sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo thung sữa lương ngày thị CoopMar

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

100 Nam lái xe tải nhẹ bằng B2 trở lên , Theo xe giao nhận hàng thời vụ siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Siêu thị CoopMart Cần 52 tài xế xe tải nhẹ , nam theo xe giao nhận hàng thời vụ

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Cần 57 llái xe tải nhẹ , Theo xe giao nhận hàng lương tuần siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Cần Nam lái xe tải , Theo xe giao nhận hàng thời vụ lương cao siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Nhận 52 Lái xe tải nhẹ ,theo xe giao nhận hàng thơi vụ thị CoopMar

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ