ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Lái Xe (1324)

Siêu thị CoopMart Nhận 74 Nam đóng gói hàng hóa thùng sữa nước ngọt lương 500k/ngày

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Cần 66 Nam đóng gói hàng hóa tại kho bánh kẹo nước ngọt lương ngày siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Gấp vị trí Nam sắp xếp đóng gói thùng sữa bánh kẹo lương 550k/ngày siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Nam sắp hàng tại kho sắp xếp bánh kẹo nước ngọt lương 500k/ngày Siêu thị Big C

  • Công ty: Big C
  • Nơi làm việc: Long An
  • Hạn nộp: 18/10/2018
 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên lđpt đóng gói xếp hàng thùng sữa bánh kẹo thùng sữa 600k/ngày siêu thị Big C

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Siêu thị Big C Gấp 45 Nam sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo thùng sữa lương ngày

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nam đóng gói sắp xếp thùng sữa hàng bánh kẹo nước ngọt nhận thời vụ siêu thị Big C

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Nhận 47 Nam sắp xếp đóng gói hàng hóa bánh kẹo nước ngọt lương 500k/ngày siêu thị Big C

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhận lđpt sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo 500-600k/ngày thời vụ Siêu Thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Nhận 98 Nam đóng gói xếp hàng hóa bánh kẹo thùng sữa lương ngày Siêu Thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ