ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Lái Xe (486)

Lái xe và phụ xe giao hàng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

NV lái xe phụ xe giao hàng

 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

NV láii xe giao hàng

 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE PHỤ XE GIAO HÀNG TẠI BẮC NINH

 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Lái xe Taxi Group

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhận 48 lđpt đóng gói xếp dỡ hàng hóa bánh kẹo thùng sữa hàng hóa bánh kẹo siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Siêu thị CoopMart NAM LĐPT sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo 500k ngày nhận thời vụ

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

63 Nam đóng gói thùng sữa hàng bánh kẹo lương ngày siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhận 55 đóng gói xếp đỡ hàng hóa tại kho lương ngày siêu thị CoopMart

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Nhận 29 Nam đóng gói sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo thung sữa lương ngày thị CoopMar

 Lương:  12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ