ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (21072)

NHÂN VIÊN BOOKER VÀ SALES VÉ MÁY BAY

 Lương:  5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM CA PARTIME / FULTIME TRONG SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

SIÊU THỊ COOPMART TUYỂN 50 NHÂN VIÊN TRỰC THU NGÂN THỜI VỤ

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

SIÊU THỊ COOPMART TUYỂN 35 NHÂN VIÊN NAM / NỮ TRỰC DỮ QUẦY ĐỒ CHO KHÁCH

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

SIÊU THỊ COOPMART TUYỂN 50 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, THU NGÂN TRONG SIÊU THỊ

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

SIÊU THỊ COOPMART TUYỂN 55 NHÂN VIÊN LÀM THỜI VỤ TRONG SIÊU THỊ

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Siêu Thị Coopmart Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng, Số Lượng Hàng Hóa Trong Kho

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Siêu Thị Coopmart Tuyển Nhân Viên Trực Quầy Dữ Đồ Cho Khách

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Siêu Thị Coopmart Tuyển Nhân Viên Trực Thu Ngân Trong Siêu Thị

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Siêu Thị Coopmart Tuyển Nhân Viên Sắp Xếp Trung Bày Hàng Hóa Tại Các Quầy Hàng

 Lương:  7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ