Việc làm Kinh Doanh Sắt Thép (8)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nam nhân viên kinh doanh biết tiếng Anh

Nam nhân viên kinh doanh biết tiếng Anh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/12/2017
 : 17/12/2017
 Lương 450 - 550 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   450 - 550 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh biết Tiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh biết Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh (mảng thép)

Nhân viên kinh doanh (mảng thép)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN/ CTV KINH DOANH thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN/ CTV KINH DOANH thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (THÉP) BIẾT TIẾNG TRUNG - QUẬN 1

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (THÉP) BIẾT TIẾNG TRUNG - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/11/2017
 : 01/11/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh thép biết tiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh thép biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
 Nhân Viên Kinh doanh thép biết tiếng Anh hoặc Nhật

Nhân Viên Kinh doanh thép biết tiếng Anh hoặc Nhật

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2017
 : 25/03/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất