Việc làm (11597)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
02/04/2018
 : 02/04/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám đốc vùng

Giám đốc vùng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2018
 : 30/04/2018
 Lương 10,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát bán hàng tại hải phòng

Giám sát bán hàng tại hải phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Hà Nội Việc làm thêm tại nhà cần 2-3h/ngày lương cao 5-9tr/tháng uy tín

Hà Nội Việc làm thêm tại nhà cần 2-3h/ngày lương cao 5-9tr/tháng uy tín

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/05/2018
 : 12/05/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Trưởng phòng Marketing

Trưởng phòng Marketing

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 2,800,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,800,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp tài xế B2, C và nhân viên lơ xe

Tuyển gấp tài xế B2, C và nhân viên lơ xe

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Cộng tác bán hàng tại đại lý Đà Nẵng

Cộng tác bán hàng tại đại lý Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 2,200,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – TƯ VẤN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – TƯ VẤN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất