Việc làm Kế Toán Sản Xuất (4)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Nam kế toán thu nhập 6-8 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Nhân viên Nam kế toán thu nhập 6-8 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Accounting Internship - Kế Toán Thực Tập

Accounting Internship - Kế Toán Thực Tập

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 1,500,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,500,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển 02 Nam Kế toán Xây dựng tại Đống Đa

Tuyển 02 Nam Kế toán Xây dựng tại Đống Đa

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/03/2017
 : 10/03/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm