Việc làm It (125)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Lập Trình Viên - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

Lập Trình Viên - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
HTML/CSS CODER LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 1

HTML/CSS CODER LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 350 - 750 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   350 - 750 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT NGÀNH IT TẠI PHÚ NHUẬN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT NGÀNH IT TẠI PHÚ NHUẬN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Lập trình viên C++ - Lương Cao Thỏa Thuận Theo Năng Lực

Lập trình viên C++ - Lương Cao Thỏa Thuận Theo Năng Lực

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT (BSE) TẠI TÂN BÌNH

KỸ SƯ KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT (BSE) TẠI TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Lập Trình Viên Mobile App Làm Dự án Nước Ngoài (React Native)

Lập Trình Viên Mobile App Làm Dự án Nước Ngoài (React Native)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lập Trình Viên Javascript Làm Dự Án Nước Ngoài

Tuyển Lập Trình Viên Javascript Làm Dự Án Nước Ngoài

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/07/2017
 : 01/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
SENIOR PHP PROGRAMMER LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 3

SENIOR PHP PROGRAMMER LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 3

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 700 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
JUNIOR PHP PROGRAMMER LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 3

JUNIOR PHP PROGRAMMER LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 3

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/07/2017
 : 09/07/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỆ THỐNG IT BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỆ THỐNG IT BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/06/2017
 : 08/06/2017
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 600 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất