Việc làm It (103)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
WE - ANDROID DEVELOPER ( Tăng lương 2 lần/năm)

WE - ANDROID DEVELOPER ( Tăng lương 2 lần/năm)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/04/2017
 : 23/04/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Web Và Giao Diện Người Dùng Trên Smart Phone Tại CTY Nhật, Quận 1

Cần Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Web Và Giao Diện Người Dùng Trên Smart Phone Tại CTY Nhật, Quận 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình viên PHP - Wordpress - lương cao (GẤP)

Lập trình viên PHP - Wordpress - lương cao (GẤP)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM TẠI GÒ VẤP

NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM TẠI GÒ VẤP

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/06/2017
 : 05/06/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
[HCM] LẬP TRÌNH PHP TẠI QUẬN 1

[HCM] LẬP TRÌNH PHP TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2017
 : 10/04/2017
 Lương 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình Android làm việc tại Cầu Giấy lương 400-800 USD

Lập trình Android làm việc tại Cầu Giấy lương 400-800 USD

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/07/2017
 : 13/07/2017
 Lương 400 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   400 - 800 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật IT

Nhân viên kỹ thuật IT

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 3

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 3

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Senior PHP programmer tại Quận 3

Senior PHP programmer tại Quận 3

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 700 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Junior PHP programmer tại Quận 3

Junior PHP programmer tại Quận 3

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm