Việc làm It (156)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển lập trình viên PHP thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển lập trình viên PHP thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên IT thu nhập co 10-12 triệu/ tháng làm việc tại  Hà Nội

Chuyên viên IT thu nhập co 10-12 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/11/2017
 : 10/11/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng IT

Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng IT

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Thuật Viên Phần Cứng - Hỗ Trợ Khách Hàng thu nhập 3-5 triệu/ tháng

Kỹ Thuật Viên Phần Cứng - Hỗ Trợ Khách Hàng thu nhập 3-5 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Up to $1500] Senior Java Engineer thu nhập 500-1500 USD Hà Nội

[Up to $1500] Senior Java Engineer thu nhập 500-1500 USD Hà Nội

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 500 - 1,500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập Trình Viên .Net (Fresher / Junior) thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tai Hà Nội

Lập Trình Viên .Net (Fresher / Junior) thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tai Hà Nội

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập Trình Viên Java (Fresher / Junior) thu nhập 7-10 triệu/ tháng

Lập Trình Viên Java (Fresher / Junior) thu nhập 7-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên IT Phần cứng thu nhập 4-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên IT Phần cứng thu nhập 4-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Software Team Leader

Software Team Leader

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/11/2017
 : 10/11/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Java Developer thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Java Developer thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/11/2017
 : 10/11/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất