Việc làm It (156)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên IT thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Tuyển nhân viên IT thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế Web & App (Web & App Designer) THU NHẬP 12-15 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Nhân viên thiết kế Web & App (Web & App Designer) THU NHẬP 12-15 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/12/2017
 : 06/12/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình viên.Net thu nhập cao 500-1000 USD/ THÁNG TẠI TPHCM - HÀ NỘI

Lập trình viên.Net thu nhập cao 500-1000 USD/ THÁNG TẠI TPHCM - HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên IT tại Hà Nội (có tuyển sinh viên mới tốt nghiệp) thu nhạp 4-7 triệu/ tháng
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
LẬP TRÌNH VIÊN THU NHẬP CAO 8-15 TRIỆU/ THÁNG TẠI NGHỆ AN

LẬP TRÌNH VIÊN THU NHẬP CAO 8-15 TRIỆU/ THÁNG TẠI NGHỆ AN

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Thông dịch tiếng Nhật mảng IT/ IT communicator

Thông dịch tiếng Nhật mảng IT/ IT communicator

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình viên Python thu nhập 500-800 USD LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Lập trình viên Python thu nhập 500-800 USD LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/11/2017
 : 20/11/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phiên dịch viên tiếng Nhật (Comtor) THU NHẬP 500-800 USD TẠI HÀ NỘI

Phiên dịch viên tiếng Nhật (Comtor) THU NHẬP 500-800 USD TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình viên Ruby on Rails THU NHẬP 500-800 USD LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Lập trình viên Ruby on Rails THU NHẬP 500-800 USD LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư cầu nối (BrSE) thu nhập 1000-1200 USD LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Kỹ sư cầu nối (BrSE) thu nhập 1000-1200 USD LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm