Việc làm Hồ Sơ (2)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kỹ Thuật Hồ Sơ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kỹ Thuật Hồ Sơ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/05/2017
 : 18/05/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

NV TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất