Việc làm Hàng Tiêu Dùng (8)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,200,000 - 5,400,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   3,200,000 - 5,400,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Siêu Thị Mini Shop Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Bán Hàng

Siêu Thị Mini Shop Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Bán Hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 250,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   250,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì Sản Phẩm Làm Việc Tại TP.HCM

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì Sản Phẩm Làm Việc Tại TP.HCM

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh Doanh Bán Lẻ

Nhân viên Kinh Doanh Bán Lẻ

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/12/2016
 : 12/12/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Sale Admin ~ HCM

Tuyển Sale Admin ~ HCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
02/03/2017
 : 02/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NVKD hàng tiêu dùng

NVKD hàng tiêu dùng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/08/2016
 : 23/08/2016
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NVKD Văn phòng phẩm

NVKD Văn phòng phẩm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/07/2016
 : 10/07/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm