Tìm việc làm theo : Hàng Tiêu Dùng (3)

Hiện tại Viecoi có 3 việc làm Hàng Tiêu Dùng

 Việc làm Hàng Tiêu Dùng (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Sale Admin ~ HCM

Tuyển Sale Admin ~ HCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
02/03/2017
 : 02/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NVKD hàng tiêu dùng

NVKD hàng tiêu dùng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
23/08/2016
 : 23/08/2016
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NVKD Văn phòng phẩm

NVKD Văn phòng phẩm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
10/07/2016
 : 10/07/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất