Việc làm (6235)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên bán hàng tại 437 Hai Bà Trưng

Nhân viên bán hàng tại 437 Hai Bà Trưng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên phát triển thị trường

Nhân viên phát triển thị trường

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cửa hàng trưởng Aeon Bình tân

Cửa hàng trưởng Aeon Bình tân

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh ngành hàng thể thao Dunlop

Nhân viên kinh doanh ngành hàng thể thao Dunlop

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/09/2017
 : 20/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển 30 Nam/Nữ bán hàng thời vụ tại Nhà Sách

Tuyển 30 Nam/Nữ bán hàng thời vụ tại Nhà Sách

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển lái xe tải + Phụ xe tại Thái Nguyên

Tuyển lái xe tải + Phụ xe tại Thái Nguyên

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/08/2017
 : 28/08/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Chị cần tuyển 1 trợ lý văn phòng (gấp)

Chị cần tuyển 1 trợ lý văn phòng (gấp)

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe,Phụ Xe tải Lh 0964824311
 Lương   9,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên Văn phòng

Nhân viên Văn phòng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lái Xe Bằng B2 Trở Lên Và Phụ Xe(nhận bổ túc tay lái)

Tuyển Lái Xe Bằng B2 Trở Lên Và Phụ Xe(nhận bổ túc tay lái)

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/08/2017
 : 29/08/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm