Việc làm (10338)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chuyên viên phát triển đối tác

Chuyên viên phát triển đối tác

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2018
 : 15/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế

kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2018
 : 15/02/2018
 Lương 7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn

Tư vấn

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư lập trình vi điều khiển biết tiếng Nhật

Kỹ sư lập trình vi điều khiển biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 50,000,000 - 65,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   50,000,000 - 65,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh tại Lâm Đồng

Tuyển nhân viên kinh doanh tại Lâm Đồng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh

Nhân viên Kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên chăm sóc khách hàng Viettel

Nhân viên chăm sóc khách hàng Viettel

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 4,300,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,300,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn

Tư vấn

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kế toán làm việc tại Di Linh - Lâm Đồng

Nhân viên kế toán làm việc tại Di Linh - Lâm Đồng

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên thủ kho làm việc tại Đồng Xoài - Bình Phước

Tuyển nhân viên thủ kho làm việc tại Đồng Xoài - Bình Phước

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất