Việc làm Giám Sát Cơ Khí (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển gấp Nhân viên cơ khí,nhân viên kỹ thuật điện không cần kinh nghiệm lương 5-8tr

Tuyển gấp Nhân viên cơ khí,nhân viên kỹ thuật điện không cần kinh nghiệm lương 5-8tr

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 TUYỂN QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG TẠI QUẬN 9

TUYỂN QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG TẠI QUẬN 9

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/05/2017
 : 01/05/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV cơ khí - hàn

NV cơ khí - hàn

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm