Việc làm Giám đốc (41)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Giám Đốc Kinh Doanh Thu Nhập 15-20 triệu/tháng yêu cầu có kinh nghiệm làm việc
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc lương cao, làm việc tại Vĩnh Phúc

Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc lương cao, làm việc tại Vĩnh Phúc

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 3,500 - 4,500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500 - 4,500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc Lương 4500-6000 USD/THÁNG làm việc tại Thái Bình

Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc Lương 4500-6000 USD/THÁNG làm việc tại Thái Bình

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,500 - 6,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500 - 6,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Đốc Miền lương cao từ 10-15 triệu, kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm, có cơ hội thắng tiến nhanh
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Giám Đốc Miền lương 10-15 triệu, có kinh nghiệm làm việc 2-3 năm

Giám Đốc Miền lương 10-15 triệu, có kinh nghiệm làm việc 2-3 năm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 7

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 7

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 3,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   3,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC MIỀN - Lương Cao Lên Đến 30.000.000 VNĐ

GIÁM ĐỐC MIỀN - Lương Cao Lên Đến 30.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG ANH/NHẬT- QUẬN 8

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG ANH/NHẬT- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC MIỀN - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRỞ LÊN

GIÁM ĐỐC MIỀN - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRỞ LÊN

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 13,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/09/2017
 : 14/09/2017
 Lương 50,000,000 - 60,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   50,000,000 - 60,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất