ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Director (7)

Japanese Director

 Lương:  3,000 - 5,000 USD
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Game Director

 Lương:  4,000 - 6,000 USD
 Thưởng:  Không tiền thưởng

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Lương Cao Lên Đến 50.000.000 VNĐ

 Lương:  30,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

GIÁM ĐỐC MIỀN - Lương Cao Lên Đến 30.000.000 VNĐ

 Lương:  20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 Lương:  25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

English Information Technology Director

 Lương:  3,000 - 4,000 USD
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

English Tourism and Air ticket Director

 Lương:  15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ