Việc làm Điều Hành Xe (7)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Quản lý điều hành xe du lịch thu nhập từ 6-8 triệu , ưu tiên có kinh nghiệm

Tuyển Quản lý điều hành xe du lịch thu nhập từ 6-8 triệu , ưu tiên có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
ĐIỀU VẬN XE

ĐIỀU VẬN XE

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
DIỀU HÀNH XE HƠI TẠI QUẬN 2

DIỀU HÀNH XE HƠI TẠI QUẬN 2

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Đội trưởng cảng

Đội trưởng cảng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TAXI

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TAXI

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên điều hành xe taxi

Nhân viên điều hành xe taxi

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tài xế xe tải

Tài xế xe tải

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm