Việc làm (3813)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Trình Độ

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/06/2017
 : 05/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
CPA - ASSISTANT MANAGER - ACCOUNTING SERVICE

CPA - ASSISTANT MANAGER - ACCOUNTING SERVICE

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 24,000,000 - 26,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   24,000,000 - 26,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Môi Giới Nhà Phố (Thu Nhập Hấp Dẫn)

Chuyên Viên Môi Giới Nhà Phố (Thu Nhập Hấp Dẫn)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ Giảng Lớp Dạy Nấu Ăn / Teaching Assistant

Trợ Giảng Lớp Dạy Nấu Ăn / Teaching Assistant

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Sales Du Lịch

Tuyển Nhân Viên Sales Du Lịch

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/06/2017
 : 04/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ - LƯƠNG CAO HẤP DẪN

TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ - LƯƠNG CAO HẤP DẪN

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 9,200,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,200,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Tuyển 10 GIÁM ĐỐC MIỀN TẠI MIỀN TRUNG
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Lương Cao 7 - 10.000.000 VNĐ

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Lương Cao 7 - 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất