Việc làm Đào Tạo Nhân Sự (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Thực tập sinh Đào tạo của Công ty Vật giá VNP thu nhập 1-1,5 triệu/ tháng

Thực tập sinh Đào tạo của Công ty Vật giá VNP thu nhập 1-1,5 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 1,000,000 - 1,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 1,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên đào tạo thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Chuyên viên đào tạo thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/06/2017
 : 28/06/2017
 Lương 4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất