Việc làm (11423)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN THỢ CƠ KHÍ + PHỤ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
SENIOR/JUNIOR  PRODUCTION ENGINEER

SENIOR/JUNIOR PRODUCTION ENGINEER

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN THỢ QUẢNG CÁO + PHỤ + THIẾT KẾ

TUYỂN THỢ QUẢNG CÁO + PHỤ + THIẾT KẾ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/05/2018
 : 10/05/2018
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng tại hệ thống nhà sách FAHASA

Nhân viên bán hàng tại hệ thống nhà sách FAHASA

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/04/2018
 : 15/04/2018
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/04/2018
 : 27/04/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/04/2018
 : 27/04/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật cấp thoát nước

Nhân viên kỹ thuật cấp thoát nước

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám đốc miền
 Lương   18,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân Viên Hỗ Trợ Và Chăm Sóc Khách Hàng.

Nhân Viên Hỗ Trợ Và Chăm Sóc Khách Hàng.

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/03/2018
 : 27/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Chuyên Viên Kinh Doanh Thị Trường.

Chuyên Viên Kinh Doanh Thị Trường.

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/03/2018
 : 27/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất