Việc làm Chuyên Viên Kinh Doanh (247)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ANZ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ANZ

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/06/2017
 : 22/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/05/2017
 : 28/05/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Trực Tiếp - Direct Sales (Làm việc HCM)

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Trực Tiếp - Direct Sales (Làm việc HCM)

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/06/2017
 : 22/06/2017
 Lương 3,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Trị Viên Tập Sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Quản Trị Viên Tập Sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm & Trình Độ

Nhân Viên Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm & Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Kỹ Sư Sales - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

Kỹ Sư Sales - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 12.000.000 VNĐ

Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 12.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất