Việc làm Chất Lượng (12)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tổ trưởng QC - Vsip Bắc Ninh thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

Tổ trưởng QC - Vsip Bắc Ninh thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/11/2017
 : 08/11/2017
 Lương 6,300,000 - 7,900,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,300,000 - 7,900,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA TẠI TP.HCM thu nhập 6-10 triệu/ tháng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA TẠI TP.HCM thu nhập 6-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó Phòng Chất Lượng biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh- Đồng Nai

Phó Phòng Chất Lượng biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh- Đồng Nai

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH DƯƠNG

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 300 - 500 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 500 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Gấp 1000 Công Nhân Nam Nữ

Tuyển Gấp 1000 Công Nhân Nam Nữ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát công trình

Giám sát công trình

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/05/2017
 : 09/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên QC/KCS

Nhân viên QC/KCS

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2017
 : 30/03/2017
 Lương 200 - 300 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   200 - 300 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Quản lý Chất lượng Công ty Nhật

Nhân viên Quản lý Chất lượng Công ty Nhật

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/04/2017
 : 27/04/2017
 Lương 600 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[Quality] - Cộng tác viên kiểm tra chất lượng – Sofres Viet Nam

[Quality] - Cộng tác viên kiểm tra chất lượng – Sofres Viet Nam

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 2,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2016
 : 15/05/2016
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất