Việc làm Bình Chánh (9)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên sản xuất thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên sản xuất thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/11/2017
 : 27/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm lương cao gần nhà thu nhập 3.5 - 5.5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Việc làm lương cao gần nhà thu nhập 3.5 - 5.5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/11/2017
 : 04/11/2017
 Lương 3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Bán hàng thu nhạp 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, ưu tiên sinh viên, ca linh động

Bán hàng thu nhạp 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, ưu tiên sinh viên, ca linh động

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,800,000 - 5,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,800,000 - 5,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 800 - 1,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN CAD BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

NHÂN VIÊN CAD BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 900 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 900 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân viên kỹ thuật IT

Nhân viên kỹ thuật IT

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NV Kinh doanh P.E

NV Kinh doanh P.E

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất